česky english guestbook guestbook
bloumani.cz
Logo image

B l o u m á n í

Walking & Observing
bloumani.cz
Kdybych mohl cestovat pouze v rámci Žďárských vrchů a nikam jinam bych vyjet nesměl, necítil bych se příliš omezen. Zajímali jste se někdy o to, kolika rozličnými způsoby se dá cestovat a poznávat krajiny, které se zde všude kolem nás rozprostírají?
Můžeme si s sebou na výlet vzít přenosný mikroskop a získáme vstupenku do tajuplných zákoutí, která nás krásou svých mikroskopických krajin a fascinujících struktur překvapí. Uvědomíme si víc než kdy jindy, kolik nepoznaného se kolem nás skrývá.
A když do výbavy přibalíme i kvalitní turistický dalekohled, můžeme se v křišťálově jasné a bezměsíčné noci vydat i opačným směrem, do nepředstavitelných vzdáleností. Luxusní tma nás přenese překvapivě daleko...

Nikdo dosud nevysvětlil, co všechno nám cestování a poznávání přináší. Proč se těmto činnostem tak rádi věnujeme? Instinktivně rozumíme tomu, že každý cestování a poznávání vnímáme jinak, a pak na té otázce zas tolik nezáleží. Jděme se raději projít a pozorujme nádherný svět. Skoro všechno kolem nás je zajímavé a mnohdy i krásné, když jdeme hlouběji a díváme se z vhodné vzdálenosti!     

Rádi poznáváme neznámé krajiny. Je jich nespočet! Dokonce i známé krajiny se stávají neznámými tehdy, kdy jimi procházíme v jiném čase a díváme se kolem sebe jiným způsobem.

I když to jistě lze považovat za neobvyklé, často se snažím na naše výlety a bloumání s sebou brát i cestovní mikroskop a kompaktní binokulár nebo dalekohled, což dělám už dostatečně dlouho na to, abych si uvědomil, že bez podobného vybavení bychom byli mnohde v našem zkoumání nového a neznámého velmi omezeni. Myšlenka napsat o tomto způsobu cestování webové stránky se mně vloudila do mysli několikrát; naposledy krátce po návštěvě našich přátel, kteří se velice zajímali o to, proč máme v obývacím pokoji starý laboratorní mikroskop a Newtonův dalekohled. Zmínil jsem se tehdy o tom své ženě a dceři a dočkal jsem se lakonické odpovědi: „Proč ne?“

Přirozeně rádi procházíme naší krásnou a poutavou vysočinskou krajinou a odhalujeme její příběhy, které mohou být odkryty. Když si vybíráme náš turistický cíl, jsme mnohdy ovlivněni především těmi nejatraktivněji se jevícími krajinami. Jakými měřítky ale jsou naše předpoklady podmíněny?

Všechny typy krajin na Zemi už byly mnohokrát fotografovány. Ve velkých fotogaleriích defilují kompozičně a technicky dokonalé snímky, které útočí na naši představivost a zároveň ji neúprosně potlačují. Co se dnes ještě dá objevovat?

Neuvědomujeme si, že některá velmi zajímavá a současně krásná zákoutí zůstávají našemu zraku skrytá. Pár jemných detailů se v jednom neopakovatelném záblesku vyjeví v dokonalé přírodní souhře, kterou nepostřehneme, protože jsme zaměřeni na zdánlivě větší a tudíž i zřetelnější turistický cíl. Stejně nepovšimnuté často zůstávají i nádherné a efektní jevy atmosférické optiky. Neočekáváme je a mnohdy je nezaznamenáme jednoduše proto, že se ani nepodíváme tam, kde se mohou objevit. Někdy si jich nevšimneme ani tehdy, kdy nám otevírají okna k nečekaně dalekým výhledům do vzdálených krajů. Jednou z nejlepších reklam přesně cílených na cestovatele toužící po poznání je nesporně i aspekt zajímavosti nespočetných a neopakovatelných obrazů, které nás při našem putování provázejí a nesou s sebou i krásu. Souhlasíme-li s touto myšlenkou, pak stojíme před jednoduchou otázkou: Proč se do těchto na první pohled neviditelných zákoutí a nevnímaných směrů nedíváme hlouběji, když cestujeme?

Podle mého názoru rozhodně není přehnané tvrdit, že připravenost nahlížet do těchto míst, někdy dokonce i mikroskopem nebo dalekohledem, nám umožní zviditelnit skrytou krásu kolem nás mnoha snadno dostupnými způsoby a takto nám i navždy změní celkový pohled na naše turistické aktivity!

Posléze jsem si ale uvědomil důležitost ještě dalšího faktoru, snad toho nejpodstatnějšího, který by měl působit vždy, kdy chceme být přípraveni objevit i něco zcela neočekávaného. Je jím fenomén zvaný serendipita. Toto poněkud obskurně znějící slovo se doslovně překládá velmi obtížně. O to jednodušeji se ale vysvětluje: Jde o přirozenou schopnost nalézat zajímavé a hodnotné věci, po nichž přímo a cíleně nepátráme.

Se všemi těmito úvahami a po mnohých volných "observačních bloumáních" a toulkách s mikroskopem a dalekohledem jsem nakonec došel k závěru, za nímž si pevně stojím: Kdybych mohl cestovat pouze v rámci Žďárských vrchů a nikam jinam bych vyjet nesměl, necítil bych se takovým zákazem příliš omezen. Zajímali jste se někdy o to, kolika rozličnými způsoby se dá cestovat a poznávat svět kolem nás?

Doufám, že budete s potěšením následovat alespoň některé průniky do neznámých a velmi vzdálených a velkých a jindy naopak velmi blízkých a malých světů se vzrušením objevitele a strávíte takto i nečekaně pěkné chvíle!

Published on  July 17th, 2019

© 2023 - bloumani.cz
get-simple.info