česky english guestbook guestbook

Antonie van Leeuwenhoek stál těsně u okna své pracovny a velice pozorně si v jasném slunečním světle prohlížel malou skleněnou kuličku, pryskyřicí nalepenou na konci dřevěné tyčinky. Prohlídka zřejmě nedopadla podle očekávání, protože nespokojeně zavrtěl hlavou a znovu usedl k něčemu, co silně připomínalo šlapací šicí stroj. Zařízení mělo s šicím strojem ovšem společný pouze šlapací převod, který roztáčel vodorovně umístěný disk, z jehož středu vyčníval dřevěný trn s malým důlkem na konci.

Chvíli prohledával skřínku s několika skleněnými nádobkami, jejichž uzávěry byly pečlivě převázány pergamenem. Nakonec si vybral skoro nejmenší skleněnou lahvičku s pastou neurčité barvy. Velice opatrně odmotal provázek z pergamenového krytu uzávěru, otevřel nádobku a nanesl kapku té směsi do malé prohlubeniny na vrcholu kuželovitého trnu, zhotoveného z velmi tvrdého dřeva. Rukou roztočil hnací kolo a začal pravidelně šlapat. Skleněnou kuličku vložil do otáčejícího se důlku, ruku si pevně zapřel o dřevěné madlo a soustředěně poslouchal takřka neznatelný šustot leštěného materiálu.

Zhruba po čtvrthodině přestal šlapat, opatrně vyjmul opracovávaný kousek skla z otáčejícího se nástroje a nedočkavě začal zkoumat výsledek své práce.

Tentokrát vše vypadalo mnohem nadějněji. Odlepil broušené sklíčko, pečlivě z něj umyl ulpělé zbytky pryskyřice a znovu přešel k oknu. Při podrobnějším zkoumání bylo nyní vidět, že kulička má ve skutečnosti mírně čočkovitý tvar. Miniaturní čočka se z obou stran jednolitě leskla a byla zcela průhledná, bez jakýchkoliv viditelných bublinek a nečistot uvnitř.

Mistrovské miniaturní optické dílo, první svého druhu, bylo skoro u konce.

Pocítil uspokojení, jaké zná jen ten, kdo pracuje na něčem obtížném, neznámém a zcela jedinečném. Přešel k pracovnímu stolu, kde bylo pečlivě srovnáno několik mosazných součástek. Skleněnou čočku opatrně vsadil do malého otvoru, zahloubeného v mosazné destičce a přiklopil ji druhým dílem s obdobným tvarem. Když k sobě obě části nejprve jemně a potom silněji přitisknul, byla čočka pevně fixována na svém místě a její optická osa procházela středem asi milimetrového průhledu. Spojil obě destičky měkkými nýty a přimontoval k nim ještě držák se závitem a závitovou tyčinku s malou rukojetí a jezdcem se špičkou pohybující se těsně před čelem průhledu s čočkou. Výrobek, jehož účel byl nezasvěcenci zcela neznámý, neboť v tomto provedení ho před Leeuwenhoekem ještě nikdo nikdy nevyrobil, byl velký pouze asi jako větší poštovní známka. Tohoto srovnání si ovšem dotyčný nemohl být dost dobře vědom, protože poštovní známky se na světě objevily až mnohem později. U jeho posledních záznamů v pracovním deníku, ušpiněném zbytky leštící pasty, totiž bylo listopadové datum roku 1674.

Spokojeně si svůj smontovaný přístroj prohlédl a vyzkoušel ještě jednou chod šroubového mechanizmu. Pak se dlouze a nepřítomně podíval z okna na ulici, kde se dva kupci už delší dobu o čemsi dohadovali a zároveň si protahoval dlouhým sezením rozbolavělá záda.

Zbývalo učinit už jen závěrečný krok, kvůli němuž se Leeuwenhoek do celé této neobyčejně na přesnost náročné práce už poněkolikáté – podobných přístrojků už nepříliš úspěšně sestrojil několik desítek – pustil. Přešel k druhému oknu své pracovny a z otevřené police si ke stolu přenesl nádobu s nazelenalým roztokem. Kapku jejího obsahu opatrně nasál do tenounké skleněné trubičky a velice pozorně ji připevnil pomocí malého držáčku ke špičce jezdce přístroje. Pak si k oknu přenesl židli, pohodlně se lokty zapřel o parapet a oko těsně přitisknul k malému průhledu, skrývajícím novou, precizně vybroušenou a vyleštěnou čočku. Dlouho chvíli cosi kutil se dvěma šroubky, až náhle nevěřícně zatajil dech. Pak hlasitě vydechl:

„To snad není možné…?“

Pohled, jenž se mu naskytl, náhle velice jasně a přitom zcela nečekaně odhalil nikým dosud neviděnou složitost. Složitost, viděnou v pouhé kapce vody a odehrávající se v nazelenale průhledném vláknu, jehož tloušťka byla srovnatelná s průměrem lidského vlasu...

<< zpět na seznam povídek

Published on  October 21st, 2017

© 2022 - bloumani.cz
get-simple.info